Siirt Yolu Üzeri Limak Çimento Fabrikası Karşısı Ünsan Petrol Kurtalan-Siirt

Politikalarımız

Politikalarımız

  1. Biz, ürettiğimiz hizmetlerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileştirmek için çaba harcarız.
  2. Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit eder ve varsa olumsuz etkileri en aza indiririz.
  3. Faaliyetlerimiz sırasında, enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanır ve sürekli tasarruf etmek için önlemler alırız.
  4. İşlerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutar, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize ederiz.
  5. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütürüz.
  6. Sunduğumuz tüm hizmetler sırasında; çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruruz.
  7. Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli olarak izleyerek, gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlarız.
  8. Verdiğimiz hizmetlerin çevreye etkilerini kamuoyuna duyurur, bilgimizi onlarla paylaşırız.https://unsangrup.com/assets/images/footerlogo.png
Telefon